1 vie chiodate, richiodate o tracciate
Vie chiodate, richiodate o tracciate
Via Grado Anno Settore Falesia
Superpedro rider 6b+ 1993 Settore D Castello di Jerzu